Magma topp logo Til forsiden Econa

Karen Stenersen Kristiansen

Karen Stenersen Kristiansen går på masterstudiet i regnskap og revisjon ved Norges Handelshøyskole og har en bachelor i økonomi og administrasjon fra samme skole.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS