Magma topp logo Til forsiden Econa

Kari Einarsen

Kari Einarsen er forsker ved NORCE og har en ph.d. i ledelse fra Universitet i Stavanger. Einarsen har primært forsket på psykososialt arbeidsmiljø og etikk i organisasjoner med søkelys på mobbing og varsling.
Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS