Karriere = ansvar

«Å gjøre karriere» er et begrep vi stadig omgir oss med. Men hva legger vi i det? Noen tror kanskje at karriere betyr høyere lønn. Det er ikke tilfellet når Econa har stilt spørsmålet til over 4.000 personer. Flest svarer at mer ansvar er det viktigste bidrag til karrierestigen. Deretter kommer at man lykkes og trives i sitt arbeid og høyere lønn.

Tom Bolstad 5 juni 2012_4_lite- Karriere måles ikke i kroner og øre, sier administrerende direktør Tom Bolstad i Econa.

Tallene er hentet fra Econas samfunnsbarometer, blant 2.199 medlemmer og 2.098 fra øvrig befolkning.

Det er flere siviløkonomer enn øvrig befolkning som setter ansvar høyest for å gjøre karriere, henholdsvis 57 prosent og 42 prosent.

- Å bli gitt mer ansvar er også en bekreftelse på at man faktisk takler jobben og at man er klar for å utvide omfanget. Dette er en klar oppfordring til ledere om å stole på sine ansatte og kanskje gi mer ansvar som et løft i karrirerestigen, sier Bolstad.

Arbeidstagere under 40 år mener i større grad enn de over 40 at høyere lønn er et tegn på at man gjør karriere. Dette gjelder også flere som jobber innenfor stat og kommune.

- I offentlig sektor kan det være at mer ansvar også fører til opprykk i lønnstrinn og stillingstittel, og at dette dermed blir et synlig tegn på at man gjør karriere, sier Bolstad.

På viktige kriterier som utvikling i arbeidsoppgaver og anerkjennelse i jobben, er dette like viktig uavhengig av alder, men svakt viktigere for kvinner.

Arbeidstagere i noen bransjer tenker forskjellig når de skal gjøre karriere. Innenfor olje/gass er det høy oppslutning rundt at endrede arbeidsoppgaver og erfaring betyr karriere. Her er det også flere som mener at det er viktig å lære noe nytt. I undervisningssektoren er det en av tre som mener at karriere betyr at man lykkes i å følge jobbdrømmen.

 

Mange snakker om at de ønsker ”å gjøre karriere”. Hva legger du i begrepet karriere?

Tabell karriere arbeidsmarkedsundersøkelse 2012

 

 

 

Om undersøkelsen:
På vegne av Econa har Ipsos MMI (tidligere Synovate) gjennomført en undersøkelse for å se nærmere på befolkningens og egne medlemmers holdning til arbeidslivet, utdanning og fremtidsutsikter. 2.199 medlemmer og 2.098 blant øvrig befolkning har svar på undersøkelsen, som ble foretatt i februar 2012.

For ytterligere informasjon: Gry Ljøterud, kommunikasjonsrådgiver, gry@econa.no, tlf. 90588817

foto Tom Bolstad