Arrangement Karriere

Karrieredag Workshop

Econa inviterer til en karrieredag hvor flere ulike karrieretemaer gjennomgås i løpet av dagen. Econa har invitert inn Per Erik Henriksen, som kommer til å dele av sin erfaring som rekrutterer. Dagen legger opp til at det gis god anledning til å jobbe med egne CV/søknader og LinkedIn profiler, hvor en kan benytte ekspertisen til både fra andre deltagere og kursholdere.