Arrangement Personlig utvikling/karriere Online

Karrierefredag: Innovasjon i karriereutvikling

Vi ønsker oss alle en meningsfull karriere. Samtidig endrer arbeidslivet seg kontinuerlig og karrierelandskapet blir mer usikkert og mindre forutsigbart. Det betyr at vi alle må ha fokus på å lede våre karrierer der vi tilpasser oss hele tiden slik at vi forblir attraktive og relevante. Hvordan klare å fornye oss og tenke nytt? Her kan metoder fra innovasjonsfeltet hjelpe oss med å tenke kreativt der vi finner raske løsninger som gir mening.