Arrangement UNG Online Personlig utvikling/karriere

Karrierefredag

Arbeidslivet er en viktig arena for personlig vekst og utvikling. Den siste fredagen i måneden setter vi søkelys på karriere og muligheter i dagens arbeidsmarked. Econa ønsker å være en livslang karrierepartner for våre medlemmer. Gjennom våre tilbud gir vi deg den faglige inputen du trenger for å vokse og trives.