Karriereknekken: Hva skjer med økonomers karriere når de får barn?

Det oppstår et gap i karriere og lønn mellom kvinnelige og mannlige økonomer knyttet til foreldrepermisjon og omsorgsansvar. Foreløpig forskning viser at preferanser og ambisjoner ikke kan forklare dette gapet.

Econa er opptatt av at alle våre medlemmer skal ha like muligheter til å lykkes i sin karriere. Derfor ønsker vi å:

Econas lønnsstatistikk viser at mange kvinner opplever en nedgang i karrieren i forbindelse med foreldrepermisjon. Motsatt, opplever mange menn at karrieren skyter fart. Econa har samarbeidet med CORE ved senter for likestillingsforskning om en større rapport med konkrete tiltak. Med ny forskning forklarer vi ulikhetene som oppstår mellom kvinnelige og mannlige økonomer, særlig når de får barn.

Forskningen med CORE blir lansert i et eget frokostmøte, torsdag 19. mars i Oslo sentrum. Her vil vi presentere alle funnene fra forskningen, men også komme med konkrete tiltak til hvordan både arbeidsgiver og arbeidstaker kan sikre at permisjon ikke blir et karrierehinder. Til slutt vil vi ha en kort paneldebatt for å se på om det er noen politiske virkemidler som kan brukes. Frokostmøtet er gratis og åpent for alle. Meld deg på her!

Econa står på scenen under SHE Conference 5. mars 2020. Vi kommer med forslag til hvordan du kan sikre deg at permisjonen ikke blir et karrierehinder. Vi lover at du vil gå ut av salen med et nytt syn på permisjon og karriere. Det skjer klokken 14:36 på hovedscenen under temaet «Diversity and Inclusion is the Future of Business». Her kan du se hele programmet og melde deg på SHE Conference

  

 faktaboks SHE 2

core fakta