Arrangement Personlig utvikling/karriere Online

Karriereplanlegging i seniorfasen

I dagens endringsorienterte arbeidsliv er det viktig å sitte i førersete i eget liv og arbeidsliv. Med karriere mener vi hvordan den enkelte kan posisjonere seg slik at han/hun har en ønsket og meningsfull deltakelse i arbeidslivet. Karriere er også et begrep som går på tvers av livssfærer og – faser og er noe alle har uavhengig av posisjon, utdannelse eller inntekt. Hovedmålet med dette seminaret er å istandsette deg slik at du kan ta dine egne bevisste valg i planlegging av din karriere og utvikling fremover.