Kathrine Aspaas om økonomiske incentiver og raushet

Kathrine Aspaas (47) ble skikkelig fascinert av hvordan økonomiske incentiver styrer valgene våre. Når hun snakker om raushet i næringslivet, oppdager hun til stadighet at økonomer blir bleke og delvis irriterte fordi de tror at de må gi bort noe.

– Det handler ikke om å gjøre ting gratis. Raushet handler om å våge og å bli litt modigere – og det er lønnsomt! sier Aspaas.

Kathrine er kjent som en profilert journalist og kommentator i Aftenposten. Jobben gikk ut på å rette sylskarpe blikk mot alt som var negativt. Kritikkverdige forhold ble brettet ut på fullformat og i tabloidformat. Politikere og næringslivsledere ble gått etter i sømmene.

Hun er fremdeles profilert som journalist og opptrer fortsatt som gjesteskribent i Aftenposten. Men det har skjedd noe. Det kritiske blikket har mildnet. De skarpe ordene er blitt slipt ned. Makt, kontroll og misunnelse er byttet ut med nye begreper som raushet, ærlighet og fantastisk.

«Vi er i ferd med å vinke farvel til gamle trossystemer, basert på et gjerrig menneskesyn. Nå utforsker vi nye måter å være mennesker og medmennesker på. Vi er på vei mot en vennligere tidsalder.» sier Aspaas.

Les hele intervjuet i første utgave av Magma 2015, der tema er regnskap og skatt.

Du kan også lese dette i Magma:

Hvorfor fremtidens rapportering er integrert  – og hvordan ta det første steget.

En kort introduksjon til Integrert Rapportering, som tar utgangspunkt i at den informasjonen som finnes i dagens årsrapporter ikke i tilstrekkelig grad gir et helhetlig bilde av hvordan selskapet skal skape verdier og sikre levedyktighet i en verden i stadig endring.

Av Hanne Thornam, leder for bærekrafttjenester i EY Norge og Erik Mamelund, leder for EY i Norden.

Greier du å øke pensjonen fra din fripolise?

Da bør du vurdere å gå over på investeringsvalg. Fra 1. september 2014 har det vært lov å si fra seg den garanterte pensjonen i fripoliser og i stedet selv velge hvordan midlene på fripolisen skal investeres. Dette åpner for mulig høyere pensjon, men også økte kostnader og mulige tap. 

Sissel Rødevand og Fredrik Haugen, begge i Actecan AS, gir deg også noen tips du lurer på om du skal velge investeringsvalg på fripolisen din.

Fem trender for kommunikasjonsledere

Hva er de viktigste trendene for kommunikasjonsledere? Hvilke hindringer må forseres for å komme videre?

12 erfarne kommunikasjonsledere gir svar på hva som er de viktigste utviklingstrekkene for kommunikasjonsfeltet i årene som kommer?

En av trendene er at kommunikasjonslederen vil bli en sentral strategisk rådgiver i bedriften. Betydningen av virksomhetskommunikasjon vil øke i takt med at kommunikasjonsfunksjonen blir en strategisk rådgiver i organisasjonen.