Magma topp logo Til forsiden Econa

Ketil Hanssen

Ketil Hanssen er førstelektor og underviser i bedriftsøkonomiske fag. Han har arbeidet i sektoren siden 1986, først ved Høgskolen i Finnmark, og fra 2013 ved Handelshøgskolen, UiT Norges arktiske universitet. Han har undervist i prisstrategi siden 2002.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS