Komité for inntektspolitikk og arbeidsforhold

 
KIA velges av styret, KIAs leder velges blant styrets medlemmer. KIA skal bestå av minst 5 medlemmer og omfatte medlemmer fra privat, statlig og kommunal sektor. Mandat og retningslinjer for KIA fastsettes av styret.
Morten Skaarer
Leder
Morten Skaarer

Telefon:
Send e-post

Morten Skaarer
Leder
Morten Skaarer

Telefon:
Send e-post