Kick-off for Econas Mentorprogram

Tirsdag 7. januar gikk Econas mentorprogram fra å være et pilotprogram til et permanent medlemstilbud. I år kunne vi ønske alle deltakerne velkommen til våre splitter nye lokaler i Rosenkrantz’ gate 22, der 12 adepter møtte opp til det som skulle bli første møte med deres respektive mentor.

Econas styreleder Tom O. Kleppestø introduserte med å takke alle mentorer som igjen har stilt seg til disposisjon i årets program, samt ønske nye mentorer velkomne. Erfarne ledere med spennende erfaring og formidlingsevne er en viktig suksessfaktor for at et slikt program skal fungere, og det er svært gledelig at alle mentorene fra fjorårets program ønsket å være med i en ny runde. Resten av ettermiddagen gikk med til introduksjon av deltakerne, faglig introduksjon til mentorordningen, samt det første møtet mellom mentor og adept.

Nytt av året er at Econamedlemmer fra hele landet har kunnet søke seg til programmet. Dette har resultert i deltakere fra Stavanger i sør til Alta i nord, noe som øker diversiteten i programmet og gjør det mulig for Econas mentorer å løfte en enda bredere gruppe ledertalenter opp og frem i både privat næringsliv og offentlig sektor.

Intensjonen med Econas mentorprogram er å knytte unge og veletablerte medlemmer sammen og bistå til en positiv karriereutvikling for begge parter. Programmet bidrar videre til at våre medlemmer får et nettverk av dyktige mennesker på tvers av bransjer og sektorer som vil være viktig i videre karriereutvikling.

Deltakerne skal møtes løpende de neste 15 månedene og Econa arrangerer tre fellessamlinger og to egne mentorforum for deltakerne. Econa ser frem til å møte kandidatene igjen i juni, inntil da er det opp til deltakerne selv å få mest mulig ut av hverandres kompetanse og erfaring.

 

Ønsker du å delta i Econas mentorprogram? Les mer her.