Kjenn din markedsverdi – slik gjør du verdsettelse av deg selv

De fleste i Econa Ung er relativt nye i arbeidslivet. Da kan det være vanskelig å vite hvor mye du bør tjene, eller hva du kan kreve i din neste lønnssamtale. Her er noen enkle tips til hvordan du selv kan anslå din markedsverdi.

1. Dann deg et oversiktsgrunnlag.

For å få et godt oversiktsbilde på markedsverdien din bør du benytte deg av lønnskalkulatoren fra Econa. Her kan du selv legge inn informasjonen du trenger for å kunne sammenligne deg med andre økonomer i tilsvarende stillinger.

2. Ha argumentene klare.

I en lønnssamtale er det viktig at du har gode argumenter klare. Den beste måten du gjør dette på er ved å vise til konkrete eksempler på oppnådde mål og resultater, og i tillegg har tall som bygger opp under dette.

Hva er dine tre beste prestasjoner siste år? Har du hevet kompetansenivået ditt eller opparbeidet deg spisskompetanse innen et felt som er viktig for?

7 tips til lønnssamtalen 

3. Vær tydelig på forventingene dine.

Fornøyde ansatte er arbeidsgiver tjent med. Desto enklere er det for arbeidsgiver å etterkomme dette om de vet hva forventingene dine er.

Har du nådd målene som ble satt på medarbeidersamtalen bør dette også avklare hva lønnsforventingene er til oppnådde mål. Vær tydelig og si hva du forventer, men pass på at tonen i møtet er og forblir konstruktiv ovenfor arbeidsgiver.