Magma topp logo Til forsiden Econa

Kjersti Hatlevoll

Kjersti Hatlevoll er seniorrådgiver i Agenda Kaupang og høyskolelektor tilknyttet Institutt for organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Hun er utdannet Master of Management fra BI med spesialisering innen anvendt organisasjonspsykologi. Hatlevoll er spesielt opptatt av hva vårt høytempo arbeidsliv gjør med ledere og medarbeider. I samarbeid med forfattere fra Handelshøyskolen BI er hun bidragsyter til lærebok om selvledelse med planlagt utgivelse høsten 2017.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS