Magma topp logo Til forsiden Econa

Kjersti Vikse Meland

Kjersti Vikse Meland er seniorforsker og forskningsleder i Uni Research Polytec, Teknologi, Samfunn og Innovasjon, i Haugesund. Meland har en MSc fra Høgskolen i Buskerud innenfor temaet merkvare­relasjoner. Hun har vært forsker siden 2008 og deltatt i flere nasjonale og regionale forsknings­prosjekter. Melands forskningsinteresse inkluderer entreprenøriell og innovativ bedriftsadferd, spin-off og samarbeid om innovasjon i klynger og nettverk.
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS