Arrangement

Kjøp og salg av bedrifter

Mange av Econas medlemmer har kanskje en drøm om å drive sin egen virksomhet. De nærmeste årene vil det komme svært mange bedrifter til salgs, hovedsakelig pga. generasjonsskifte. Det kan være snakk om så mange som 100.000 i SMB segmentet. Econa Buskerud ønsker å belyse dette temaet nærmere og arrangerer et miniseminar om emnet.