Arrangement Faglig

Klar for ny personvernlovgivning (GDPR)

Er ditt selskap klar til å møte det nye GDPR lovverket som trer i kraft mai 2018? Hva er lov, gråsoner, hva er forbudt?