Arrangement

Klimakrise og lokal bærekraftig verdiskaping

Tilpasning til en klimavennlig fremtid koster penger, men kan også skape nye muligheter lokalt. Vi inviterer til erfaringsutveksling om temaet, og får høre spennende eksempler fra lokalt næringsliv.