Magma topp logo Til forsiden Econa

Knut Myrum Næss

Knut Myrum Næss er vitenskapelig assistent ved handelshøyskolen BI. Han har bachelorgrad i arabisk og midtøstenstudier og mastergrad i Culture, Environment and Sustainability, begge fra Universitet i Oslo og med opphold i Egypt. Næss har forsket på reguleringer, økonomi og politisk kommunikasjon innenfor hydropolitikk og energipolitikk. Han er senterkoordinator ved BI Senter for energi, og programkoordinator for Arne Næss-programmet ved UiO.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS