Kognitiv flyt: Hva er det, og hvordan påvirker det beslutninger?

Målet med markedsføring er å påvirke beslutninger. Beslutninger er et resultat av en serie vurderinger. De fleste beslutninger involverer vurdering av troverdigheten, alminneligheten, innsatsen og risikoen knyttet til ulike valgalternativer.

Tar du rasjonelle beslutninger? I så fall starter beslutningsprosessen typisk med innhenting av troverdig informasjon som skal gi et godt beslutningsgrunnlag. På bakgrunn av denne informasjonen vurderer man verdien av ulike valgalternativer. Deretter vurderer man risikoen knyttet til de ulike alternativene, før man så foretar det endelige valget.

De fleste er trolig av den oppfatning at de baserer sine evalueringer på en relativt rasjonell vurdering av tilgjengelig informasjon. Men visste du at innholdet i tankene våre ikke alltid styrer vurderinger av troverdighet, verdi og risiko? Ofte baseres slike vurderinger på følelsen av om det er anstrengende å lese, tenke eller huske informasjon når vi skal ta en beslutning. Denne følelsen kalles kognitiv flyt. Forståelse av kognitiv flyt er derfor viktig dersom man ønsker å påvirke beslutningsprosessen til kunder, ledere eller ansatte.

Les hele artikkelen som forklarer hva kognitiv flyt er, og hvordan det påvirker beslutninger i Magma #8