Kommentar kompensasjonsordningen 2.4.2020

Regjeringen fortsetter å bruke mye penger på nødhjelp til norske bedrifter. 2. april ble kompensasjonsordningen for norske bedrifter presentert. Og vi skal være glade for at vi har et oljefond å lene oss på, for dette er fryktelig dyrt.

Nina Riibe, administrerende direktør Econa
Nina Riibe, administrerende direktør Econa

Vi anser dette for å være en gavepakke til særlig eiendomsbransjen som nå kan puste lettet ut og slippe å redusere husleien med 50 prosent for å unngå at leietakere som driver næringsvirksomhet går konkurs. 

Det er svært positivt at regjeringen innretter ordningen slik som mange andre ordninger i samfunnet, nemlig at det er tuftet på tillit. Det gjør at vi raskt kan få ordningen opp og stå, noe som vil gi sårt tiltrengt hjelp til bedrifter som trenger å få dekket sine faste utgifter. Denne tiden har vi sett bedrifter som har fått inntektsgrunnlaget revet bort fra under føttene sine, og her presenterer regjeringen tiltak som er målrettede og effektive.  

Dette er en dugnad. Og dette understreket også finansminister Jan Tore Sanner. Og viser det i praksis ved å inkludere en egenandel for alle søkere som ikke har fått bedriften stengt av regjeringen. Denne egenandelen vil redusere bagatellmessige søkere og vil i tillegg sørge for at færre kan fuske seg til mer kompensasjon enn de har tap.  

Det er likevel noen rom for utnyttelse av ordningen. Og det er bedriftene som opplever et midlertidig salgsfall. Disse bedriftene vil potensielt bli kompensert dobbelt gjennom en senere salgsøkning.  

  • Bilforretninger kan være et eksempel på det. Selv om planene om å kjøpe bil akkurat nå er lagt på is, vil ikke behovet være bortfalt når krisen er over. Det er derfor ingen grunn til å tro at samlet omsetning i 2020 2021 skal gå ned. Derfor burde ikke disse forretningene bli kompensert faste kostnader for disse stille månedene.
  • Møbelprodusenter er et annet eksempel. De vil oppleve etterspørselssvikt gjennom grossist-, detaljist- og kundeleddene. Møbelprodusentene gis nå et incentiv til å stanse salget til grossister, og få dekket deler av sine faste kostnader, mens produksjonen går for fullt og fyller opp lageret på fabrikken, samtidig som lagrene ute i landet tømmes gradvis. Selv om dette ikke er å anse som en kritisk vare, vil møbelprodusentene, når tiden er inne sende ut varer til grossister og detaljister.

For bedrifter i denne kategorien bør man vurdere marginene og heller se på andre tiltak som gjør at de holder seg flytende i de stille månedene, for de er ikke nødvendigvis i behov av denne nødhjelpspakken. En alternativ måte å gjøre dette på er at utsatt inntekt som tas igjen i nær fremtid (2020-2021) skal tilbakebetales.