Arrangement Årsmøte

Kompetanseutvikling som pådriver til omstilling

Borregaard har tatt tak i endringsledelse på sin måte. Selskapet har gjennomført store omstillinger uten oppsigelser. Nesten 20 % av salgsinntektene kommer fra produkter som ikke fantes for 5 år siden, og resultatet i 2016 var tidenes beste i Borregaards over 100-årige historie. Dag Arthur Aasbø vil dele sine erfaringer med å lede en bedrift som har som mål å utvikle sine medarbeidere gjennom livslang læring. Hvordan er dette mulig i en digitalisert verden, der samfunnet er i kontinuerlig endring?