Arrangement

Konjunkturbarometer for Nord-Norge

Econa Troms og Finnmark har igjen fått 15 plasser til disposisjon til høstens store presentasjon av Konjunkturbarometer for Nord-Norge.