Arrangement Faglig

Konjunkturbarometeret - Fortsatt vekst eller dempes optimismen av global uro?

Verdensøkonomien dempes av handelsuro mellom USA og Kina, samt usikkerheten rundt Brexit. Norge påvirkes av svingninger internasjonalt, men så langt har oljeoppgangen bidratt til økning i antall jobber, lav arbeidsledighet og at Norges Bank har satt opp renten.