Konkurranseklausuler: Et lite skritt nærmere lovregulering

Arbeids- og sosialkomiteen innstiller på at bestemmelser om bruk av konkurranseklausuler bør reguleres ved lov. Dette er en sak Econa har kjempet for siden 2007. Vi er glade for at fagkomiteens innstilling er i tråd med Econas synpunkt.

MINOLTA DIGITAL CAMERA

 I korte trekk går innstillingen på dette:

  •  Bruken av konkurranse- og kundeklausuler lovreguleres i arbeidsmiljøloven.
  • Konkurranseklausulene kan ikke vare i mer enn 12 måneder etter at arbeidsforholdet opphører.
  • Arbeidstager får 100 prosent lønn opp til 8G. Mellom 8G og 12G utbetales 70 prosent av lønnen.
  • Den ansatte får krav på en redegjørelse fra arbeidsgiver for å få avklart om klausulen utløses.

Econa er tilfreds med at innstillingen nå endelig kommer. Samtidig vil vi påpeke at lovbestemmelsene fremdeles gir en del utfordringer for arbeidstakere som rammes av konkurranseklausuler.  Dette er fortsatt kun minimumsregler, og vi vil følge godt med på utviklingen og konsekvensene av innstillingen.  Vi er ikke helt i mål.

Econa kommer tilbake med mer informasjon når nye bestemmelser vedtas og regelverket trer i kraft.

Les også

LO går arbeidsgivers ærend