Arrangement Sosialt

Konsert med Cory Henry & The Funk Apostles

Econa Nordland inviterer til konsert i stormens storsal med Cory Henry & The Funk Apostles. Vi byr på tapas i forkant av konserten på Sydøst i Bodø. Dette blir en fantastisk musikkopplevelse og vi håper mange har lyst til å være med.