Kontakt våre advokater

Er du medlem i Econa og har et juridiske spørsmål som gjelder ditt arbeidsforhold, ta kontakt med oss.

Kontakt våre advokater

Henvendelsen sendes på kontaktskjema. Her kan også hastesakene sendes inn. Sakene fordeles til en advokat/advokatfullmektig daglig. Innen tre dager vil du høre fra advokaten som har fått ansvar for din sak.

Du kan også nå advokatene per telefon til 22 82 80 00, med få unntak bemannet hverdager kl. 9-13.

Ved henvendelse til oss forventer vi at du innledningsvis gir en kort innføring i problemstillingen, og oversender relevant dokumentasjon. Det vil ofte være arbeidsavtale, skriftlig korrespondanse med arbeidsgiver mv. Dette er viktig for at vi skal kunne sette oss raskt inn i saken, og gi deg et best mulig og mest mulig konkret råd. Er det opplysninger eller dokumentasjon som mangler, vil vi etterspørre dette.

Dersom du har en advokat som rådgiver i saken, ber vi om at du opplyser om dette i henvendelsen. Econa rådgir som hovedregel ikke i saker der medlemmet samtidig er representert av en annen advokat.

Haster det med en tilbakemelding fra oss vil vi gjerne at dette kommuniseres i henvendelsen. Med hastesaker forstås saker hvor det er frister som forfaller samme dag eller dagen etter.