Kontakt våre advokater

Er du medlem i Econa og har juridiske spørsmål som gjelder ditt arbeidsforhold, ta kontakt med oss.

Kontakt våre advokater

Alle henvendelser sendes på kontaktskjema. Sakene fordeles til en advokat/advokatfullmektig daglig. Innen tre dager vil du høre fra advokat/ advokatfullmektig som har fått ansvar for din sak. Haster det med en tilbakemelding fra oss (det gjelder frister i saken som forfaller samme dag eller dagen etter), må dette kommuniseres i henvendelsen. Disse sakene vil bli prioritert.

Dersom det er spesielle forhold som gjør at du likevel trenger å snakke med en advokat allerede i dag, er det også mulig å kontakte Advokatvakten per telefon til 22 82 80 00, bemannet hverdager kl. 09.00-13.00.

Ved henvendelse til oss forventer vi at du innledningsvis gir en kort innføring i problemstillingen, og oversender relevant dokumentasjon. Det vil ofte være arbeidsavtale, skriftlig korrespondanse med arbeidsgiver mv. Dette er viktig for at vi skal kunne sette oss raskt inn i saken, og gi deg et best mulig og mest mulig konkret råd. Er det opplysninger eller dokumentasjon som mangler, vil vi etterspørre dette.

Dersom du allerede har en advokat som rådgiver i saken, ber vi om at du opplyser om dette i henvendelsen. Econa rådgir som hovedregel ikke i saker der medlemmet samtidig er representert av en annen advokat.