Kontakt våre advokater

Er du medlem i Econa og har juridiske spørsmål som gjelder ditt arbeidsforhold, ta kontakt med oss.

Kontakt våre advokater

Henvendelser sendes på kontaktskjema.

Det er krevende tider, og mange av våre medlemmer er berørt av permitteringer. Vi har prioritert alle våre tilgjengelige ressurser for å gi juridisk bistand, og vil behandle saker fortløpende. Oppgi i kontaktskjema om din sak haster eller ikke. Det vil hjelpe oss til å prioritere de saker som må løses nå.

For de av dere som ikke har akutt behov, oppfordrer vi til å avvente situasjonen noe. Dette så vi får hjulpet de som trenger hjelp nå.

Trenger du å snakke med en advokat i dag, kan du kontakte Advokatvakten på telefon til 22 82 80 00, bemannet hverdager kl. 08.00-15.00. 
*I sommer går advokatvakten gjennom henvendelser tirsdag og fredag i uke 28-31. Du blir kontaktet disse dagene dersom det haster, ellers får du beskjed om at saken følges opp fra uke 32. Henvendelser sendes på kontaktskjema.

Ved henvendelse til oss forventer vi at du innledningsvis gir en kort innføring i problemstillingen, og oversender relevant dokumentasjon. Det vil ofte være arbeidsavtale, skriftlig korrespondanse med arbeidsgiver mv. Dette er viktig for at vi skal kunne sette oss raskt inn i saken, og gi deg et best mulig og mest mulig konkret råd. Er det opplysninger eller dokumentasjon som mangler, vil vi etterspørre dette.

Dersom du allerede har en advokat som rådgiver i saken, ber vi om at du opplyser om dette i henvendelsen. Econa rådgir som hovedregel ikke i saker der medlemmet samtidig er representert av en annen advokat.