Kontantstøtteordning til bedrifter behandlet i Stortinget

I dag ble det enighet på Stortinget om modellen for kontantstøtte til de bedriftene som er rammet av koronakrisen. Ordningen flertallet har samlet seg om, er ment å dekke mesteparten av såkalte faste og uunngåelige utgifter til bedrifter med stort inntektsfall. Bedriftene som har blitt pålagt å holde stengt, vil få mest støtte gjennom ordningen.

Partiene har langt på vei støttet opp om forslaget regjeringen la frem 3. april. Ordningen vil gjelde alle registrerte foretak i Norge og dekke noen av de faste kostnadene. Dette gjelder for eksempel husleie og utstyr, strøm, vann og avløp, samt netto rentekostnader. Ordningen har en ramme på 50 milliarder og gjelder foreløpig fra mars til mai. Støtten skal også omfatte andre bedrifter som har opplevd inntektstap på grunn av myndighetenes smittebegreningstiltak. Målet er at søknader skal kunne leveres fra 17. april. 

I tillegg forventer Stortinget at skatteinntektene for 2020 vil reduseres med 37 mrd. kroner som en en konsekvens av lavere økonomisk aktivitet. 

Finanskomiteen ønsker å utvide pakken til å omfatte støtte til stiftelser, organisasjonsliv og frivillighet, som i utgangspunktet ikke lå inne i pakken. Det skal også gis økonomisk kompensasjon til sesongbedrifter, som skianlegg og reiseliv. Her ber Stortinget regjeringen komme tilbake med forslag til tiltak, inkludert en modell for økning av reisegarantifondet. Videre ønsker de at regjeringen skal komme med forslag for å holde aktiviteten oppe i petroleumsrelatert industri. 

Det har vært bred enighet på Stortinget om at støtteordningen skal gå til å holde liv i levedyktige bedrifter. Det er også enighet om at bedriftseiere ikke skal tjene penger på ordningen eller bruke krisen til å kvitte seg med ansatte. SV ønsket å stille dette som betingelser for støtten, men flertallet gikk ikke med på et absolutt krav, men ga istedenfor en oppfordring til bedriftene. 

Fremskrittspartiet har ønsket å gjøre søknadslistene offentlig tilgjengelig for å unngå svindel. Partiene er enige om at det skal være en form for åpenhet rundt hvem som mottar kontantstøtten, men det er foreløpig uklart hvordan det i praksis skal løses og hvem som skal få innsyn i søkerlistene og anledning til å etterkontrollere tildelingen. Regjeringens intensjon er at ordningen skal være enkel å benytte og administrere. Målet er å utforme forslag slik at det tar kortest mulig tid fra søknad er sendt til pengene er på konto og med kontroll av søknadene i ettertid.

Hva skjer videre nå?

Vi har så langt fått pakkene i fase en og to, fase tre gjenstår. Den tredje fasen vil sannsynligvis komme i revidert statsbudsjett, som kommer 12. mai. Regjeringen vil fram mot revidert nasjonalbudsjett lage en overordnet plan for tiltak som kan være aktuelle i fase tre.

Finansminister Jan Tore Sanner har meldt at regjeringen vil vurdere kontantstøttemodellen fortløpende. Etter første utbetaling i april vil de vurdere justeringer for hvem som skal omfattes, grensene for utbetalinger og kontrolltiltakene. Stortinget har også bedt om at det gjøres justeringer underveis. 

Hva har skjedd til nå?

Har du mistet oversikt mellom alle pressekonferansene, forhandlingene og de forskjellige økonomiske krisepakkene? Under finner du oversikt over av hva som har skjedd til nå. 

Regjeringen har planlagt at tiltakene skal komme i tre faser. Den første fasen var strakstiltak, den andre fasen skulle inneholde konkrete tiltak for bransjer og bedrifter som var spesielt hardt rammet, og den tredje fasen skulle være bredere tiltak for å på lengre sikt kunne opprettholde aktiviteten i økonomien. 

Fase 1:

 • Innføring av restriksjoner for å hindre smittespredning 12. mars:
  • Her kom pålegg om stenging av barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner, frisører og en rekke andre store og små bedrifter, og regler for karantene ved innreise til Norge. 
 • Regjeringens første krisepakke (Prop. 52 S (2019-2020))
  • Foreslått av regjeringen 13. mars. 
  • Behandlet av Stortinget 19. mars.
  • Her kom det blant annet nytt permitteringsregelverk som innebærer full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, hvor staten dekker fra dag 3, i tillegg til endringer om dagpenger og sykepenger.  

Fase 2:

 • Den økonomiske krisepakken (Prop. 67 S, (2019-2020)) 
  • Foreslått av regjeringen 27.mars.
  • Vedtatt av Stortinget (finanskomiteen) 31. mars.
   Oversikt over innholdet i pakken ligger her.
 •  Detaljene for kompensasjonsordningen (Prop. 73 S (2019-2020) og Prop. 70 LS)
  • Foreslått av Regjeringen 02. mars. 
  • Vedtatt av Stortinget 07.april. 

Her finnes en detaljert oversikt over restriksjonene, forskriftene og krisepakkene som har kommet til nå fra regjeringen.