Kontingentsatser

Følgende kontingentsatser er vedtatt for 2016:

Medlemsstatus

Årlig

Halvårlig

Månedlig

Ordinær

3708

1854

309

1. år i arbeid

1236

618

103

2. år i arbeid

2472

1236

206

Utlandet

2472

1236

206

Ektefelle

1884

942

157

Etterutdanning

1884

942

157

Pensjonist

318

 

 

Student

300

 

 

Merk: 1. og 2. år i arbeid tar utgangspunktet i ditt utdannelsesår, ikke når du er i ditt første eller andre år i jobb.

Avtalegiro/E-faktura

Unngå å få papirfaktura i posten, tegn avtalegiro eller eFaktura i dag! Ved å opprette avtalegiro kan du få månedlige trekk av medlemskontingenten, bruk KID nummeret fra sist mottatt faktura som referanse. Ønsker du å opprette eFaktura (halvårig kontingent), bruk ditt medlemsnummer som eReferanse. Vi gjør oppmerksom på at faktura pr. post må betales inntil en ny betalingsavtale trer i kraft.

Endring av medlemsstatus

1. september endres medlemsstatusen til avgangsstudenter fra student til 1 år i arbeid. Om du ikke har avsluttet dine studier ber vi deg ta kontakt slik at vi får endret dette til riktig år. 1. og 2. år i arbeid tar utgangspunktet i ditt utdannelsesår og ikke når du er i ditt 1. eller 2. år i jobb

Redusert kontingent

Ektefellerabatt gis til ektefelle eller samboer av fullt betalende ordinære medlemmer. Ektefellerabatten er på 50 % av ordinær kontingent og ektefeller får kun tilsendt ett Magma.

Econa tilbyr også redusert kontingent i inntektsreduserte situasjoner. Forholdet må dokumenteres.
Vi gjør oppmerksom på at medlemmet er selv ansvarlig for å holde Econa oppdatert på endringer i medlemsinformasjon som kan ha betydning for medlemskapet.

Etterutdanningsmedlemskap til de som studerer ved siden av jobb og har 50 % eller større reduksjon i lønnet inntekt.

Masterpause, mellom bachelor og fullført master har du muligheten til en såkalt masterpause. Det betyr at du kan ta en pause mellom bachelor og fullført master i inntil 5 år. I denne perioden får du medlemsstatus “masterpause” og betaler kontingent på lik linje med ordinært medlem.

Studentmedlemskap er forbeholdt fulltidsstudenter uten særlig lønnet inntekt. Det er viktig å merke seg at studentmedlemskap ikke gir juridiske rettigheter ifm et arbeidsforhold. I et etterutdanningsmedlemskap har medlemmet rett til inntil 15 timers gratis juridisk veiledning.

Ta kontakt med administrasjonen på 22 82 80 00 eller send e-post til post@econa.no om du har spørsmål. Husk at kontingenten er fradragsberettiget.