Kontingentsatser

Følgende kontingentsatser er vedtatt for 2017:

Medlemsstatus

Årlig

Halvårlig

Månedlig

Ordinær

3 804

1 902

317

1. år i arbeid

1 260

630

105

2. år i arbeid

2 532

1 266

211

Utlandet

2 532

1 266

211

Ektefelle

1 932

966

161

Etterutdanning

1 932

966

161

Pensjonist

326

 

 

Student

300

 

 

Merk: 1. og 2. år i arbeid tar utgangspunktet i ditt utdannelsesår, ikke når du er i ditt første eller andre år i jobb.

Betalingsmetode

Econa bruker avtalegiro med månedlig trekk for betaling av medlemskontingent. For å opprette avtalegiro kan du logge deg på Mitt Econa og lenke til Avtalegiro vil ligge på førstesiden. Her trenger du kun å legge inn kontonummeret ditt, lese avtalevilkårene og bekrefte med BankID.

Alle papirfakturaer belastes med et gebyr på kr 39,-

Endring av medlemsstatus

1. september endres medlemsstatusen til avgangsstudenter fra student til 1 år i arbeid. Om du ikke har avsluttet dine studier ber vi deg ta kontakt slik at vi får endret dette til riktig år. 1. og 2. år i arbeid tar utgangspunktet i ditt utdannelsesår og ikke når du er i ditt 1. eller 2. år i jobb

Redusert kontingent

Ektefellerabatt gis til ektefelle eller samboer av fullt betalende ordinære medlemmer. Ektefellerabatten er på 50 % av ordinær kontingent og ektefeller får kun tilsendt ett Magma.

Econa tilbyr også redusert kontingent i inntektsreduserte situasjoner. Forholdet må dokumenteres.
Vi gjør oppmerksom på at medlemmet er selv ansvarlig for å holde Econa oppdatert på endringer i medlemsinformasjon som kan ha betydning for medlemskapet.

Etterutdanningsmedlemskap til de som studerer ved siden av jobb og har 50 % eller større reduksjon i lønnet inntekt.

Masterpause, mellom bachelor og fullført master har du muligheten til en såkalt masterpause. Det betyr at du kan ta en pause mellom bachelor og fullført master i inntil 5 år. I denne perioden får du medlemsstatus “masterpause” og betaler kontingent på lik linje med ordinært medlem.

Studentmedlemskap er forbeholdt fulltidsstudenter uten særlig lønnet inntekt. Det er viktig å merke seg at studentmedlemskap ikke gir juridiske rettigheter ifm et arbeidsforhold. I et etterutdanningsmedlemskap har medlemmet rett til inntil 15 timers gratis juridisk veiledning.

Ta kontakt med administrasjonen på 22 82 80 00 eller send e-post til post@econa.no om du har spørsmål. Husk at kontingenten er fradragsberettiget.