Arrangement Faglig

Korona - ka no?

Koronapandemien har påvirket oss alle på ulike måter og regionens næringsliv har gjennomgått flere endringer. Vi har samlet noen lokale aktører som kjenner til pandemiens innvirkninger for å dele sin kunnskap om dagens situasjon og ikke minst veien videre: Næringsforeningen i Tromsøregionen, NHO Arktis, SNN og PwC.