Arrangement

Korrupsjon og hvitvasking. Hvordan jobber økokrim?

Tirsdag 11. november inviterer vi til temakveld om korrupsjon og hvitvasking på Molde Fjordstuer kl. 19.30.