Korte BI-kurs med medlemsrabatt

Nå kan du ta korte digitale kurs på BI i kombinasjon med jobb eller dagpenger. Du velger selv om du vil avslutte kursserier med eller uten eksamen. Husk at du får minimum 5 % rabatt på videreutdanning fra BI!

NYHET: Korte, nettbaserte kurs fra BI

BI starter allerede 11. mai med korte kurs som et svar på de nye reglene for dagpenger. Er du permittert, kan du nå studere uten å miste retten til dagpenger hvis du ikke mottar støtte fra Lånekassen. Reglene gjelder foreløpig til 1. september.

De korte, nettbaserte kursene er spesielt tilpasset deg som ønsker å bruke permitteringen som en mulighet til å få faglig påfyll mens du venter på å komme i jobb igjen. Dette er samtidig en glimrende anledning for deg som er i jobb, men ikke ønsker å binde deg til lengre studieprogrammer.

Alle de nye kursene er også omfattet av Econas rabattavtale og gir alle medlemmer 5 % rabatt.

Vi har tatt en prat med prorektor for studier og programmer ved Handelshøyskolen BI, Bendik Samuelsen.

Bendik_Samuelsen_BIBendik_Samuelsen_BIHvordan svarer disse kursene på behovet for ny kompetanse i arbeidslivet?

– Regjeringen har bedt norske utdanningsinstitusjoner stille opp med fleksible kurs for alle som ufrivillig har kommet i en vanskelig situasjon. BIs svar på dette har vært å utvikle et tilbud som kan leveres raskt, digitalt og som gir studiepoeng man kan ta med i sitt framtidige yrkesliv. Kursene vi nå tilbyr er en del av en kursserie, og har temaer som digitalisering, strategi og prosjektledelse. Samtidig vil kursene være en inngang til å kunne ta lengre og gradsgivende programmer etter hvert for dem som ønsker det. Der er bredden av våre programmer svært stor fra finans, kommunikasjon og markedsføring, organisasjonsutvikling og ledelse, strategi, HR, digitalisering og analytics.

Hva skiller disse kursene fra de eksisterende tilbudene som f.eks. master of management-modulene?

– Kursene skiller seg ut i både lenge og format, og undervisningen skal i større grad være basert på det som på engelsk kalles stackability. Flere kortere kurs, som sammen kan stables til en grad eller en sertifisering. Måten kursene blir gjennomført på kan også være interessant å overføre til andre programmer. I form av at vi i større grad kan være mer selektive når vi inviterer til samlinger, slik at kvaliteten på de fysiske samlingene øker. Ved å sette seg inn i temaene digitalt hjemme, er det mulig å få bedre diskusjon når man først møtes. Dermed kan man benytte det beste av begge deler.

Hvem er de nye kursene laget for?

– Alle ledere og forretningsdrivende som har behov for rask og avgrenset veiledning i digital omstilling; Hvordan snu dagens krise til en mulighet.

Kortkursene består av kursserier innenfor disse fagområdene:

  • Digital forretningsforståelse
  • Digital endringsagent
  • Bærekraft som konkurransefortrinn
  • Prosjektledelse
  • Strategi i praksis

NYHET: Korte, nettbaserte kurs fra BI
Se hele BIs tilbud til Econamedlemmer
Sjekk alle Econas tilbud innen etter- og videreutdanning

Ikke medlem? Meld deg inn i dag!
Econa er foreningen for økonomer og økonomistudenter.