Krav på overtid eller "særlig uavhengig stilling" ?

Econa har satt fokus på arbeidstid, overtidskompensasjon og uriktig bruk av ”særlig uavhengig stilling” blant nyutdannede. Advokat Per Christian Rogdar og advokatfullmektig Nina Bergsted i Econa advarer kandidater fra studiebenken om blindt å akseptere stillingstilbud som ved første øyekast kan se attraktive ut.

 iStock_000002799555XSmall
Econa vil følge opp saken og jobbe for en klargjøring av hvilke stillinger som kan unntas fra hovedregelen i arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel. Les mer om saken og se oppslaget i DN.no her;

 http://www.dn.no/talent/article2709859.ece