Krever konkurransedyktig lønn for statsansatte

Staten skal utvikle stadig mer avanserte og brukervennlige tjenester til innbyggerne, og er avhengig av høy kompetanse for å lykkes. Da må virksomhetene kunne gi god lønn for å gjøre seg attraktive.

523053640

23. april åpner lønnsforhandlingene i staten, og Akademikerne går til forhandlingsbordet med krav om solid lønnsvekst.

Flere statlige virksomheter opplever at det er krevende å rekruttere og beholde ansatte med lang utdanning. Målet for Akademikerne, som Econa er en del av, er at oppgjøret bidrar til at staten i større grad kan vinne konkurransen om kompetansen.

Akademikerne krever også at avtalen om ny offentlig tjenestepensjon følges opp i hovedtariffavtalen, blant annet at all lønn skal være pensjonsgivende og at ny AFP håndteres.

Lønnsforhandlingene for medlemmer i Akademikerne skjer i år som i fjor lokalt på den enkelte arbeidsplass, mens rammen for oppgjøret fastsettes sentralt etter forhandlinger med staten. Fristen for å komme til enighet om rammen er midnatt 30. april.

Akademikerne har 146.000 medlemmer i statlig sektor, hvorav 2.000 i Econa.

Eventuelle spørsmål om oppgjøret i statlig sektor kan rettes til sektoransvarlig i Econa Marianne Kringlebotn.

Informasjon om oppgjøret oppdateres løpende her.