Kristiansand

Velkommen til Econa Kristiansand.

Vår ambisjon er å skape og utvikle nettverk for medlemmene ved å tilby faglige og sosiale møteplasser. Vi arrangerer seminarer og temamøter innenfor bredden av vårt fagområde. I tillegg har vi samlinger av mer sosial karakter. Som medlem i Econa Kristiansand får du en unik mulighet til å treffe andre masterutdannede innen økonomisk-administrative fag/siviløkonomer og knytte nye kontakter.

De fleste møtene våre er gratis og åpne for alle. Ta gjerne med deg en kollega eller venn som ønsker faglig påfyll og utvidet nettverk – og som kanskje kan tenke seg å bli medlem i Econa. Meld deg på våre aktiviteter her på nettsidene.

Styret i Econa Kristiansand vil gjerne ha tilbakemeldinger og forslag til spesifikke arrangementer i regi av foreningen.

Du kan kontakte styret på econa.kristiansand@gmail.com.

 

Med vennlig hilsen styret i Econa Kristiansand 
ved leder Kari Anne Røysland

Salgsbetingelsene finner du her.

Kristiansand

Lokalavdelingsleder

Kari Anne Røysland

Send e-post

Telefon: 97096108

Antall medlemmer: 837