KS Bedrift - hovedoppgjøret 2018

Oppgjøret i KS Bedrift i havn: Enige om frie lokale forhandlinger på arbeidsplassen.

- Vi er fornøyd med at rammen gir våre medlemmer et godt utgangspunkt for reallønnsvekst i lokale forhandlinger, sier Katrine Olsson, leder av forhandlingene for Akademikerne kommune.

Akademikerne og KS Bedrift kom i dag til enighet om rammene for lønnsoppgjøret i konkurranseutsatte bedrifter i kommunal sektor. Partene er også enige om at all lønn skal forhandles lokalt på den enkelte arbeidsplass. Lokale forhandlingene vil gjennomføres lokalt i løpet av året.

- Vi er tilfreds med at lønnsforhandlingene skjer fritt i den enkelte virksomhet. Ulike bedrifter har ulike behov, og må derfor ha mulighet til å bruke lønn for å beholde viktig kompetanse, sier Katrine Olsson.

Olsson er også fornøyd med at kompetansebehov og kompetanseutvikling skal inngå som en del av de lønnspolitiske drøftingene på arbeidsplassene. – Avtalen vil gjøre det lettere for ansatte å oppdatere fagkompetansen sin. Dette vil styrke den enkelte medarbeider og de virksomhetene, sier Olsson. 

Arbeidsgivere og tillitsvalgte forplikter seg til å gjennomføre årlige evalueringsmøter om de lokale lønnsforhandlingene innen to måneder etter at forhandlingene er gjennomført. 

- Alle våre medlemmer får lønnen forhandlet lokalt. Da er det viktig at prosessen er forankret i en god lokal lønnspolitikk slik at forhandlingene blir ryddige og transparente. Når vi har fått gjennomslag for evalueringer vil det gi læring også for senere oppgjør, sier Olsson.  

 

Tariffnytt 8. mai: Lønnsoppgjøret i KS Bedrift i gang. Akademikerne krever reallønnsvekst og bedre muligheter for videreutdanning for medlemmer i konkurranseutsatte bedrifter i kommunal sektor.

Forhandlingene i KS Bedrift startet opp 8. mai som det siste av Akademikernes tariffområder.

- Akademikerne har vist moderasjon i nedgangstider. Når Norge nå går bedre forventer vi reallønnsvekst for våre medlemmer, sier Katrine Olsson, leder av forhandlingene for Akademikerne kommune.

Akademikerne krever flere endringer i tariffavtalen for å fremme livslang læring og at flere kan stå lenger i arbeid. 

- Ny teknologi og nye arbeidsmåter endrer arbeidslivet. Det er ikke lenger slik at fem-seks års høyere utdanning holder for 40 år i arbeidslivet. Det må bli lettere å bygge på kompetansen sin, sier Olsson.

Dette er noen av kravene:

  • Aldersgrensen endres fra 70 til 72 år eller den aldersgrense som til enhver tid gjelder i staten for tilsvarende stilling.
  • Ansatte som gis utdanningspermisjon skal ha full pensjonsopptjening.
  • Alle tjenestereiser er en del av arbeidstiden og skal fullt ut beregnes som arbeidstid.
  • Virksomhetene skal foreta en konkret vurdering av hvilke arbeidstakere som ikke omfattes av overtidsbestemmelsene.
  • Arbeidstakere over 60 år får feriepenger basert på hele lønnen.

Lønnsforhandlingene skal skje lokalt uten sentrale føringer, slik systemet har vært for Akademikernes medlemmer siden 2002.

- Lokale forhandlinger er viktig for at bedriftene skal kunne beholde og tiltrekke seg riktig kompetanse. Dette bidrar også til gode tjenester til befolkningen, sier Olsson.

Kontaktpersoner hos Akademikerne: 

Katrine Olsson, leder av forhandlingene for Akademikerne kommune, mob. 958 52 292
Helge Kvandal, kommunikasjonsrådgiver, tlf. 402 84 275