Kulturnettverket

Nettverket ble dannet våren 2003, men lå brakk noen år før det ble dannet et nytt styre høsten 2011. Nettverket tilbyr to til tre arrangementer hvert semester til lokalavdeling Econa Oslo/Akershus.

Nettverkets målsetting er å skape interessante og inspirerende møteplasser for kulturinteresserte siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag - alt fra musikk og film til litteratur, teater og kunst. Ut over å arrangere en kulturell møteplass, har nettverket som ambisjon å komme på innsiden av kulturelle miljøer og dermed få større innsikt i denne delen av vårt samfunnsliv.

Kulturnettverket har tidligere hatt arrangementer ved kjente kulturinstitusjoner som Dansens Hus, Den Norske Opera, Nationaltheatret, Norsk Filminstitutt og Cinemateket. I tillegg har det vært forfattermøter, omvisning i Nordeas private kunstsamling og andre private visninger. Målet er å kunne skape en opplevelse man ikke hadde fått på egenhånd.

Kulturnettverket hadde i 2014-15 arrangementer med stor spennvidde: Blant annet møte på Cinemateket, kurs i sjokoladesmaking, forestillingen «In the mind of Igor» på Dansens Hus, omvisning i Freiaparken og det som nå har blitt en tradisjon for Kulturnettverket; Høstutstillingen.

Høsten 2015 ble det dannet et nytt nettverksstyre med helt nye medlemmer. Dette styret ønsker å videreføre det gode arbeidet som har blitt gjort av det forrige styret. Vi ønsker å arrangere 4-6 gode kulturevenementer i 2016. Det første blir en komedie om (passende nok) økonomi på Det Norske Teateret: "Tilnærmet Lik".

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller innspill til kulturnettverket. Send en e-post til nettverksleder Ellen Beate Schei.

Kjell Weiseth, Stine Hjertvik, Gunhild Hesla-Halvorsen og Christina Moen er styremedlemmer i nettverket. 

 

 

 

Kulturnettverket

Leder nettverksstyret

Ellen Beate Schei

Send e-post

Telefon: 48037948

Ingen kommende arrangementer