Arrangement Faglig

KUN ONLINE - Årsmøte Econa Innlandet

Velkommen til årsmøte for Econa Innlandet! På grunn av Coronaviruset vil møtet kjøres digitalt og den planlagte middagen avlyses. Saksdokumenter og valgkomiteens innstilling vil bli lagt ut senest 14 dager før årsmøtet.