Kunnskap stadig mer populært – NTNU har tatt igjen NHH

Siden 2008 har antallet søkere til høyere studier økt med nærmere 50 prosent. Av totalt 135.587 søkere har 15.241 satt økonomisk-administrative fag som førstevalg.

Studenter som snakker sammen

En av ni vil studere økonomi og administrasjon. Og dette er før private skoler som BI er tatt med i beregningene. BI inngår ikke i Samordna opptak og kommer på toppen av annen statistikk.

Økonomisk-administrative fag er den nest mest populære retningen etter helsefag, som er i en egen klasse med 38 095 søkere med dette på førsteplass.

Økonomisk-administrativ utdanning er klart den mest populære utdanningen som ikke er profesjonsutdanning. På de 20 første plassene over populære studier er det fire studier med økonomisk-administrativ innretning, ellers kun profesjonsutdanninger som rettsvitenskap, sykepleier, medisin, politi, arkitekt og psykologi.

Studiet det er vanskeligst å komme inn på er digøk (digital økonomi og ledelse).

Om enkelte studiesteder spesielt

1773 personer har NHH som førstevalg, mens 4114 har søkt på NHH totalt sett. Til sammenlikning er rettsvitenskap (jus) i Oslo mest populært med 1834 søkere på førsteplass og 5206 totalt. NTNU er imidlertid det mest populære stedet for å studere økonomisk-administrative fag. 2295 har dette på førstevalg, fordelt i byen Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Her inngår også årsstudium. Det snaut 100 her, mens Indøk (Industriell økonomi og teknologiledelse), som er en hybrid mellom økonomisk-administrative fag og teknologiske fag (fordelingen er 50/50), er på førsteplass hos 818 søkere. I alt 3000 søkere. Dette vitner om at blant de offentlige skolene er NTNU en kraftig utfordrer til NHH om førersetet som det fremste stedet for å studere økonomisk-administrative fag i Norge.