Kurs for tillitsvalgte

Kursene sikrer at alle Econas tillitsvalgte får grundig opplæring i tillitsvalgtrollen, relevant lov- og avtaleverk, forhandlinger og informasjon om Econa og Akademikernes organisasjon. Kursene våre bidrar til at tillitsvalgte blir bedre rustet til å utføre sine verv.

Econa tilbyr deg som tillitsvalgt

  • Grunnopplæring for nye tillitsvalgte (grunnkurs og forhandlingskurs).
  • Årlig tillitsvalgtkonferanse med oppdateringer og dagsaktuelle tema.

De tillitsvalgte mottar invitasjon til de enkelte kurs og kan ikke melde seg på kurset før invitasjon er mottatt og påmeldingen er åpen på våre nettsider. 

Sjekk også Econas kurs- og arrangementskalender 

Dagskonferanse for tillitsvalgte i Spekter helse 28. mars 2019 - klikk her for mer informasjon

Akademikerne har i tillegg flere kurs og konferanser du kan delta på

Regionale opplæringskonferanser KS 2019

informasjon og påmelding kommer senere. 

Tariffkonferanser for tillitsvalgte i statens tariffområde 2019 

Sett av datoer - informasjon og påmelding kommer senere.

Dato By
05. jun Oslo
06. jun Trondheim
12. jun Bergen
13. jun Oslo
20. aug Oslo
21. aug Bergen
21. aug Bodø
22. aug Stavanger
22. aug Tromsø
27. aug Trondheim
27. aug Kristiansand
28. aug Oslo

Nettkurs

Samarbeid og medbestemmelse for ledere og tillitsvalgte 

Dette lærer du på Econas kurs:

Grunnkurs

Grunnkurset gir grunnleggende kunnskap om rollen som tillitsvalgt, kjennskap til Econa som organisasjon samt opplæring i avtaleverket som er rammen for vervet som tillitsvalgt.

Innholdet i grunnkurset er:

  • Generelt om Econa og Akademikerne
  • Organisering av tillitsvalgtarbeidet og tillitsvalgtrollen
  • Gjennomgang av relevant avtaleverk, med hovedvekt på medbestemmelse og lokale forhandlinger

Forhandlingskurs

Forhandlingskurset er primært rettet mot tillitsvalgte som har deltatt på grunnkurset. Kurset gir en opplæring i avtalebestemmelsene knyttet til lokale forhandlinger, og store deler av kurset er et forhandlingsspill hvor deltagerne aktivt bidrar.

Tillitsvalgtkonferansen

Konferansen er en årlig nettverkssamling hvor de tillitsvalgte både får faglig påfyll og erfaringsutveksling. Målgruppen for dette kurset er alle tillitsvalgte, og temaene varierer fra år til år.