Kurs for tillitsvalgte

Econas tillitsvalgtopplæring skal bidra til at alle våre tillitsvalgte får grundig opplæring og blir bedre rustet til å utføre sine verv. Som tillitsvalgt har du rett til fri med lønn til å delta på kurs, og Econa dekker i tillegg reise og opphold.

Econa tilbyr deg som tillitsvalgt

  • Grunnopplæring for nye tillitsvalgte (grunnkurs og forhandlingskurs)
  • Årlig tillitsvalgtkonferanse med oppdateringer og dagsaktuelle tema
  • Omstillingskurs for tillitsvalgte i statlig sektor

Dere mottar invitasjon til det enkelte kurs og kan melde dere på kurset når invitasjon er mottatt og påmeldingen er åpen på våre nettsider. Vi har sammen med andre akademikerforeninger utviklet en rekke læringsfilmer, de finner du på Mitt Econa under "mine verv", du finner dem også under nettkurs på denne siden.

Dette lærer du på Econas kurs:

Grunnkurs

Grunnkurset gir grunnleggende kunnskap om rollen som tillitsvalgt, kjennskap til Econa som organisasjon samt opplæring i avtaleverket som er rammen for vervet som tillitsvalgt. I 2021 blir det digitalt grunnkurs 11. og 12. mars  

Forhandlingskurs

Forhandlingskurset er for tillitsvalgte i stat og kommune og gir en opplæring i avtalebestemmelsene knyttet til lokale forhandlinger. Store deler av dette kurset er et forhandlingsspill hvor deltagerne bidrar aktivt. Forhandlingskurset er 8. – 10. september.

Tillitsvalgtkonferansen

Tillitsvalgtkonferansen er en årlig nettverkssamling hvor de tillitsvalgte både får faglig påfyll og erfaringsutveksling. Målgruppen for dette kurset er tillitsvalgte fra alle sektorer, og temaene varierer fra år til år. Årets tillitsvalgtkonferanse er i berammet til 01.-03. desember.

Omstillingskurs

Omstillingskurs arrangeres årlig. Kurset setter fokus på behov for omstillinger og omstillingsprosesser i et juridisk- og arbeidsmiljøperspektiv. Vi gir deg også noen verktøy som du kan bruke for å ta vare på din egen og dine medlemmers karriere i en omstillingsprosess. 

Sjekk også Econas kurs- og arrangementskalender 

Øvrige kurs for tillitsvalgte:

Akademikerne har i tillegg flere kurs og konferanser du kan delta på som tillitsvalgt i Econa:

https://akademikerne.no/kurs-og-konferanser

Tariffkonferanser for tillitsvalgte i statens tariffområde og i KS området 2021

Akademikerne arrangerer årlige tariffkonferanser som gjennomgår tariffoppgjør, tariffavtaler og lokale forhandlinger. Econas tillitsvalgte får invitasjon til disse kursene med lenke til påmelding. Akademikerne dekker kursavgift og mat, mens Econa dekker reiseregning.

Introduksjonskurs for tillitsvalgte i Oslo kommune

Akademikerne i Oslo kommune arrangerer årlige tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte i Oslo kommune.

Kurs for tillitsvalgte i Akademikerne Helse

Denne konferansen arrangeres av Akademikerne for tillitsvalgte vanligvis i mars/april. Konferansen har varierende tema fra år til år, men inkluderer grunnopplæring i avtaleverket.

SAN-konferansen

Denne konferansen arrangeres vanligvis av SAN i januar/februar for tillitsvalgte. Konferansen har varierende tema fra år til år, men inkluderer grunnopplæring i avtaleverket.

Nettkurs