Kurs for tillitsvalgte

Kursene sikrer at alle Econas tillitsvalgte får grundig opplæring i tillitsvalgtrollen, relevant lov- og avtaleverk, forhandlinger og informasjon om Econa og Akademikernes organisasjon. Kursene våre bidrar til at tillitsvalgte blir bedre rustet til å utføre sine verv.

Econa tilbyr deg som tillitsvalgt

  • Grunnopplæring for nye tillitsvalgte (grunnkurs og forhandlingskurs).
  • Årlig tillitsvalgtkonferanse med oppdateringer og dagsaktuelle tema.

De tillitsvalgte mottar invitasjon til de enkelte kurs og kan ikke melde seg på kurset før invitasjon er mottatt og påmeldingen er åpen på våre nettsider. 

En oversikt over kurskalenderen finnes også her på Econas nettside 

Akademikerne har i tillegg flere kurs og konferanser du kan delta på

Akademikerne tilbyr et bredt spekter av kurs, konferanser og frokostmøter som du er velkommen til å delta på.   

Regionale opplæringskonferanser KS 2018

22. August – Kristiansand
23. August – Stavanger
28. August – Hamar
29. August – Larvik
31. August – Bodø
06. September - Ålesund

Tariffkonferanser for tillitsvalgte i statens tariffområde 2018

20. August – Oslo
21. August – Bergen
22. August – Bodø
23. August – Stavanger
24. August – Tromsø
27. August – Trondheim
28. August – Kristiansand
29. August – Oslo

Nettkurs

Samarbeid og medbestemmelse for ledere og tillitsvalgte 

Dette lærer du på Econas kurs:

Grunnkurs

Grunnkurset gir grunnleggende kunnskap om rollen som tillitsvalgt, kjennskap til Econa som organisasjon samt opplæring i avtaleverket som er rammen for vervet som tillitsvalgt.

Innholdet i grunnkurset er:

  • Generelt om Econa og Akademikerne
  • Organisering av tillitsvalgtarbeidet og tillitsvalgtrollen
  • Gjennomgang av relevant avtaleverk, med hovedvekt på medbestemmelse og lokale forhandlinger

Forhandlingskurs

Forhandlingskurset er primært rettet mot tillitsvalgte som har deltatt på grunnkurset. Kurset gir en opplæring i avtalebestemmelsene knyttet til lokale forhandlinger, og store deler av kurset er et forhandlingsspill hvor deltagerne aktivt bidrar.

Tillitsvalgtkonferansen

Konferansen er en årlig nettverkssamling hvor de tillitsvalgte både får faglig påfyll og erfaringsutveksling. Målgruppen for dette kurset er alle tillitsvalgte, og temaene varierer fra år til år.