Kurs for tillitsvalgte

Kursene sikrer at alle Econas tillitsvalgte får grundig opplæring i tillitsvalgtrollen, relevant lov- og avtaleverk, forhandlinger og informasjon om Econa og Akademikernes organisasjon. Kursene våre bidrar til at tillitsvalgte blir bedre rustet til å utføre sine verv.

Econa tilbyr deg som tillitsvalgt

  • Grunnopplæring for nye tillitsvalgte (grunnkurs og forhandlingskurs)
  • Årlig tillitsvalgtkonferanse med oppdateringer og dagsaktuelle tema
  • Omstillingskurs for tillitsvalgte i statlig sektor

Som tillitsvalgt har du rett til fri med lønn til å delta på kurs, og Econa dekker i tillegg reise og opphold.

Dette lærer du på Econas kurs:

Grunnkurs

Grunnkurset gir grunnleggende kunnskap om rollen som tillitsvalgt, kjennskap til Econa som organisasjon samt opplæring i avtaleverket som er rammen for vervet som tillitsvalgt. I 2019 ble dette kurset avholdt i mars.

Forhandlingskurs

Forhandlingskurset er primært rettet mot tillitsvalgte som har deltatt på grunnkurset. Kurset gir en opplæring i avtalebestemmelsene knyttet til lokale forhandlinger, og store deler av kurset er et forhandlingsspill hvor deltagerne bidrar aktivt. Neste kurs er 4.-6.- september 2019 på Støtvig hotell, Larkollen.

Tillitsvalgtkonferansen

Tillitsvalgtkonferansen er en årlig nettverkssamling hvor de tillitsvalgte både får faglig påfyll og erfaringsutveksling. Målgruppen for dette kurset er tillitsvalgte fra alle sektorer, og temaene varierer fra år til år. Årets tillitsvalgtkonferanse er 13.-15. november 2019 i Helsinki.

Omstillingskurs

Omstillingskurs arrangeres årlig, første gang januar 2019. Kurset setter fokus på arbeidsgivers behov for omstillinger, omstillingsprosesser i et juridisk perspektiv, virkemidler ved omstilling og ivaretakelse av arbeidsmiljøet i omstillingsprosesser.     

De tillitsvalgte mottar invitasjon til det enkelte kurs og kan ikke melde seg på kurset før invitasjon er mottatt og påmeldingen er åpen på våre nettsider. 

Sjekk også Econas kurs- og arrangementskalender 

Øvrige kurs for tillitsvalgte:

Akademikerne har i tillegg flere kurs og konferanser du kan delta på som tillitsvalgt i Econa:

https://akademikerne.no/kurs-og-konferanser

Akademikernes arbeidslivskonferanse 2020: Menneske maskin

Tariffkonferanser for tillitsvalgte i statens tariffområde og i KS området 2019

Akademikerne arrangerer årlige tariffkonferanser som gjennomgår tariffoppgjør, tariffavtaler og lokale forhandlinger. Econas tillitsvalgte får invitasjon til disse kursene med lenke til påmelding. Akademikerne dekker kursavgift og mat, mens Econa dekker reiseregning. Se Akademikernes nettsider for mer informasjon og kursdatoer i ditt område.

Introduksjonskurs for tillitsvalgte i Oslo kommune

Akademikerne Oslo kommune arrangerer årlige tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte i Oslo kommune. I år arrangeres kurset på Lysebu i Oslo 29. - 30. august.

Kurs for tillitsvalgte i Akademikerne Helse

Denne konferansen arrangeres av Akademikerne for tillitsvalgte vanligvis i mars/april. Konferansen har varierende tema fra år til år, men inkluderer grunnopplæring i avtaleverket.

SAN-konferansen

Denne konferansen arrangeres av SAN i januar/februar for tillitsvalgte. Konferansen har varierende tema fra år til år, men inkluderer grunnopplæring i avtaleverket.

Nettkurs

Partene i staten har utarbeidet et nettkurs for tillitsvalgte i staten. Det finner du her:

Samarbeid og medbestemmelse for ledere og tillitsvalgte