Arrangement

Kurs i praktisk styrearbeid

Siviløkonomene i Bergen inviterer i samarbeid med StyreAkademiet til kurs i praktisk styrearbeid!