Kutt i seniorenes lønn er bakstreversk og aldersdiskriminerende

Bør seniorer finne seg i å gjøre samme arbeid som tidligere for lavere lønn, kun fordi de er seniorer? I Dagsavisen 7 juni ser det ut til at advokat Nicolay Skarning mener dette. Jeg håper artikkelen er misvisende på dette punktet.

Businessmen having conversation in modern office

Econa jobber for en lokal og markedsbasert lønnsdannelse. Lønnsfastsettelsen for hver enkelt arbeidstaker skal skje på grunnlag av resultatoppnåelse, innsats, kompetanse, erfaring, samarbeidsevner og ansvarsområde. Vi aksepterer imidlertid ikke at ansatte skal gå ned i lønn for å utføre samme arbeid som tidligere. Og vi aksepterer selvfølgelig ikke lønnsreduksjon som kun er begrunnet i alder. Hvis arbeidsgiver mener prestasjonen er så dårlig at det er grunnlag for en lønnsreduksjon, får partene møtes og finne ut hva som har gått galt. Det er ikke slik at man plutselig ikke presterer lenger fordi man har nådd en viss alder. 

Et slikt forslag bygger på et syn om at seniorer per definisjon presterer dårligere enn yngre arbeidstakere. Dette er et gammeldags syn på seniorer. Seniorer er en ressurs som bør verdsettes, ikke det motsatte. Vi må bort fra seniorsamtaler, og over på karrieresamtaler. Seniorer som ønsker å stå lenger i jobb ønsker jo nettopp dette fordi de vil yte en innsats, de ønsker å jobbe – ikke stakkarsliggjøres. Skarning bygger opp under fordommer som forsterker det negative synet på seniorer i stedet for å bidra til å nyttiggjøre seg den erfaringen og kompetansen eldre arbeidstakere besitter. 

En egen seniortariff med lavere lønn til eldre arbeidstakere vil også være ulovlig aldersdiskriminering. Forslaget vil derfor ikke kunne gjennomføres.  Eller er det slik at også yngre arbeidstakere skal få en egen lønnstariff for gruppen «de arbeidsgiver mener ikke presterer 100 %»? Skal vi ha et samfunn hvor arbeidsgiver ensidig skal kunne sette ned lønnen til arbeidstakere, ut fra subjektive vurderinger av prestasjonen?

Å endre lønnen når folk skifter stilling er et annet spørsmål. Det trengs ingen endringer i dagens regelverk for å gjøre dette. Blir partene enige om andre oppgaver og ny lønn, er dette uproblematisk – enten arbeidstakeren er 33 år eller 67. Det er en reduksjon av lønnen i samme stilling som ikke er akseptabelt.

Les artikkelen "Lavere lønn for seniorer"