Kvinnekvotering til styrer

DN skriver om kvinnekvotering: Ni år etter at staten påla alle allmennaksjeselskaper (asa) å ha 40 prosent kvinner i styrene, vurderer regjeringen å la kravet gjelde alle AS over en viss størrelse. Magma har også omtalt kvinnekvotering.

Les DN-artikkelen.

I Magma nr 7/2010 kan du lese mer om ulike sider på kvinnekvotering inn i styrer.

Her er mer om Econas styrenettverk.