Kvinnelige ledere er best

Magma 08-2013: En omfattende studie av mer enn 2.900 norske ledere viser at kvinner har et bedre personlighetsmessig grunnlag for ledelse enn menn.

Samtidig betyr personlighet mye mer for en leder enn for mange andre yrker, sier BI-forskere i Econas fagtidsskrift Magma for desember. De dyktigste lederne oppnår høyere skår på viktige personlighetstrekk som trengs for å være en effektiv leder.

Fem personlighetstrekk på virkelig gode ledere er:

1. Evne til å tåle press og stress i jobben
(ledere har høy grad av følelsesmessig stabilitet)

2. Evne til å ta initiativ og være tydelig og kommunikativ
(ledere er utadvendte, med høy grad av ekstraversjon)

3. Evne til nytenkning, nysgjerrighet og visjon
(effektive ledere er åpne for nye erfaringer)

4. Evne til å støtte, imøtekomme og inkludere medarbeidere
(effektive ledere er omgjengelige)

5. Evne til å sette mål, være grundig og følge opp
(effektive ledere har høy grad av planmessighet)

Kvinnelige ledere får høyere verdier enn menn på fire av de fem personlighetstrekkene.

- Resultatene antyder at kvinner har noe bedre personlighetsmessige anlegg for ledelse enn sine mannlige kollegaer når det gjelder tydelighet, nytenkning, støtte og målrettet grundighet, fremholder BI-forskerne.

BI-forskerne Øyvind L. Martinsen og Lars Glasø har analysert data fra AFFs omfattende lederundersøkelse der 2.900 ledere inngikk i undersøkelsen.

Ledere i offentlig sektor best
Ledere i offentlig sektor skårer høyere både på nytenkning, støtte og målrettet grundighet enn sine kollegaer i privat sektor. Dette er overraskende og utfordrer kanskje våre oppfatninger og stereotypier om ledere i offentlig sektor, sier forskerne.

Les hele artikkelen her.

For ytterligere kontakt:
Lars.Glaso@bi.no
oyvind.martinsen@bi.no