Kvinner og toppledelse – Econas politikk

Kvinner og toppledelse er satsingsområde for Econa. Vi ser på hvorfor det er så få kvinner i ledelsesposisjoner, og hvordan vi som interesseorganisasjon kan bidra til å bedre kjønnsbalansen i toppen.

Kvinner og toppledelse

Econa er opptatt av at alle våre medlemmer skal ha like muligheter til å lykkes i sin karriere. I vår vedtatte politikk heter det at

«Den enkelte må kunne oppnå videreutvikling og karriere uten å møte hindringer som følge av kjønn, alder, etnisitet, funksjonsnedsettelse, legning mv.»

Heldigvis er kjønnsbalansen i norske arbeidsmarkedet godt på de fleste arena – unntatt ett: hos toppledelsen i næringslivet. Til tross for kvinners massive inntog i akademia, i jobblivet og hos ulike yrkesgrupper de siste tiårene, er toppen av pyramiden fortsatt forbeholdt menn. I Econa har vi tatt denne problemstillingen på alvor og skal jobbe systematisk fremover for å sikre at våre kvinnelige medlemmer har bedre muligheter for å komme seg opp og frem i karrieren.

Econa skal jobbe med kvinner og toppledelse under to hovedpunkter:

1) Økt synlighet og bevisstgjøring av problemstillingen blant medlemmene, bedriftene, politikerne og samarbeidspartnere.

 • I podcasten Kvinner og toppledelse inviterer vi eminente gjester til å diskutere problemstillingen og sammen finner vi gode løsninger. Gjestene gir også sine beste tips til å nå toppen! Følg oss også på instagram.
 • Econa har forsket på «Karriereknekken»: Hva skjer med økonomers karriere når de får barn?
 • Magma, vårt eget fagtidsskrift, har faste spalter på kvinner og toppledelse, samt gode artikler som omhandler ledelse, rekruttering, kjønnsbalanse og mangfold.
 • På LinkedIn har vi en egen ekspertgruppe, der vi samler kvinnelige ledere og ledertalenter. Det skal være både et nettverk der karrierekvinner møtes, men også der vi aktivt bruker deres ekspertise.
 • Econa er synlig i media. Vi skriver kronikker, meninger og debattinnlegg i store aviser, på nett og på twitter.
 • Vi har gjort forskning med CORE – Senter for likestillingsforsking, på «Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant økonomer».
 • Econas politikk skal være fakta- og forskningsbasert. Alle våre tiltak og meninger basert på relevant fakta og forskning.
 • I tillegg er vi i samtale med politikere, samarbeidspartnere, gode rollemodeller, bedrifter og andre samfunnsaktører. Vi er aktive deltakere på konferanser og i forum der problemstillingen diskuteres. Ønsker du å samarbeide med oss? Send oss en mail på jelena@econa.no

2) Tilby medlemmene rådgivning, hjelp og konkrete verktøy til hvordan de selv kan posisjonere seg til å få lederjobbene, men også til hvordan nåværende ledere kan rekruttere flere kvinner inn i lederstillinger.

 • Econa har utviklet en verktøykasse, som samler tips og triks under en rekke tema. Denne er utviklet spesielt for enkeltpersoner, både lederspirer og ledere som ønsker å rekruttere flere kvinner.
 • Econas karrieresenter tilbyr både individuell karriererådgivning, arrangerer ulike karrierekurs og tilbyr CV og søknadshjelp.
 • Econas mentorordning matcher mentor og adept, og kan dreie seg rundt problemstillinger som overgangen fra fagekspert til leder, teamledelse, balansen mellom jobb og fritid, posisjonering på arbeidsplassen, etc.
 • Lurer du på hvilke rettigheter du har i forbindelse med permisjon, trenger du gjennomlesning av arbeidskontrakt eller har du andre juridiske spørsmål til ditt arbeidsforhold? Econas advokatkontor hjelper medlemmer med rådgivning og advokatbistand.
 • Både lokallagene og kontoret i Oslo arrangerer regelmessig kurs og arrangementer rundt kvinner og toppledelse. Sjekk oppdatert kalender her.
 • Lurer du på hva andre masterutdannede økonomer og ledere tjener? Bruk vår lønnskalkulator til å finne ut hvor mye du er verdt. Ønsker du konkrete råd, tilbyr vi individuell lønnsrådgivning.

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.