Kvinner og toppledelse – Econas politikk

Kvinner og toppledelse er satsingsområde for Econa. Vi ser på hvorfor det er så få kvinner i ledelsesposisjoner, og hvordan vi som interesseorganisasjon kan bidra til å bedre kjønnsbalansen i toppen.

Kvinner og toppledelse – Econas politikk

Econa er opptatt av at alle våre medlemmer skal ha like muligheter til å lykkes i sin karriere. I vår vedtatte politikk heter det at

«Den enkelte må kunne oppnå videreutvikling og karriere uten å møte hindringer som følge av kjønn, alder, etnisitet, funksjonsnedsettelse, legning mv.»

Heldigvis er kjønnsbalansen i norske arbeidsmarkedet godt på de fleste arena – unntatt ett: hos toppledelsen i næringslivet. Til tross for kvinners massive inntog i akademia, i jobblivet og hos ulike yrkesgrupper de siste tiårene, er toppen av pyramiden fortsatt forbeholdt menn. I Econa har vi tatt denne problemstillingen på alvor og skal jobbe systematisk fremover for å sikre at våre kvinnelige medlemmer har bedre muligheter for å komme seg opp og frem i karrieren.

Econa skal jobbe med kvinner og toppledelse under to hovedpunkter:

1) Økt synlighet og bevisstgjøring av problemstillingen blant medlemmene, bedriftene, politikerne og samarbeidspartnere.

 • I podcasten Kvinner og toppledelse inviterer vi eminente gjester til å diskutere problemstillingen og sammen finner vi gode løsninger. Gjestene gir også sine beste tips til å nå toppen! Finnes på alle flater der du hører på podcast. Følg oss også på instagram.
 • Econas politikk skal være fakta- og forskningsbasert. Derfor samler vi all relevant forskning på ett sted (link, kommer fortløpende), som legger faktagrunnlaget for våre meninger.
 • Econa er synlig i media. Vi skriver kronikker, meninger og debattinnlegg i store aviser, på nett og på twitter.
 • Magma, vårt eget fagtidsskrift, har faste spalter på kvinner og toppledelse, samt gode artikler som omhandler ledelse, rekruttering, kjønnsbalanse og mangfold.
 • På LinkedIn har vi en egen ekspertgruppe, der vi samler kvinnelige ledere og ledertalenter. Det skal være både et nettverk der karrierekvinner møtes, men også der vi aktivt bruker deres ekspertise.
 • I tillegg er vi aktivt i samtale med politikere, samarbeidspartnere, gode rollemodeller, bedrifter og andre samfunnsaktører. Vi er aktive deltakere på konferanser og i forum der problemstillingen diskuteres. Ønsker du å samarbeide med oss, eller bare snakke litt? Send oss en mail på maria@econa.no

2) Tilby medlemmene rådgivning, hjelp og konkrete verktøy til hvordan de selv kan posisjonere seg til å få lederjobbene, men også til hvordan nåværende ledere kan rekruttere flere kvinner inn i lederstillinger.

 • Econa har utviklet en verktøykasse (link), som samler tips og triks under en rekke tema. Denne er utviklet spesielt for enkeltpersoner, både lederspirer og ledere som ønsker å rekruttere flere kvinner.
 • Econas karrieresenter tilbyr både individuell karriererådgivning, arrangerer ulike karrierekurs og tilbyr CV og søknadshjelp.
 • Econas mentorordning matcher mentor og adept, og kan dreie seg rundt problemstillinger som overgangen fra fagekspert til leder, teamledelse, balansen mellom jobb og fritid, posisjonering på arbeidsplassen, etc.
 • Lurer du på hvilke rettigheter du har i forbindelse med permisjon, trenger du gjennomlesning av arbeidskontrakt eller har du andre juridiske spørsmål til ditt arbeidsforhold? Econas advokatkontor hjelper medlemmer med rådgivning og advokatbistand.
 • Både lokallagene og kontoret i Oslo arrangerer regelmessig kurs og arrangementer rundt kvinner og toppledelse. Sjekk oppdatert kalender her.
 • Lurer du på hva andre masterutdannede økonomer og ledere tjener? Bruk vår lønnskalkulator til å finne ut hvor mye du er verdt. Ønsker du konkrete råd, tilbyr vi individuell lønnsrådgivning.

IKKE MEDLEM I ECONA? Meld deg inn her