Kvinner og toppledelse - episode 7: Hva kan næringslivet og politikken lære av hverandre?

Kristin Clemet forteller hvorfor og hvordan man har lykkes med å få til likestilling i toppen av norsk politikk. Har næringslivet noe å lære?

Kristin Clemet i Econas podcast "Kvinner og toppledelse"

Ny episode av podcasten "Kvinner og toppledelse", denne gangen med Kristin Clemet. Hun er daglig leder for tankesmien Civita og har lang fartstid innenfor både næringslivet og politikken.

Blant suksessfaktorene til likestilling i politikken trekker hun frem et målbevisst arbeid om at politikken skal speile hele samfunnet, og om en rekke tiltak som gjør det mulig for både kvinner og menn å kombinere arbeid og familie.

Clemet deler av egne erfaringer på hjemmebane, og funderer på hvordan balansen mellom arbeid og familie kan opprettholdes når begge parter er karrierebevisste. 

Videre snakker vi om rollemodeller og den bredere likestillingsproblematikken. Kvinner kan være ledere, men kan menn være barnehageassistenter og førskolelærere? Clemet mener barn må få inn rollemodeller av begge kjønn tidlig.

Hun forteller om sin egen oppvekst og hvordan hun identifiserer seg selv. Som kvinne, politiker, leder eller søster? Til slutt kommer Clemet med en utfordring til sittende regjering: kjønnsbalansen må bli bedre også andre steder enn rundt lederbordet! Start i eget hus før dere er opptatt av rekrutteringsfirma og privat sektor.