Kvinner og toppledelse – verktøykasse

Kvinner og toppledelse er satsingsområde for Econa. Vi ser på hvordan vi som interesseorganisasjon kan bidra til å bedre kjønnsbalansen i toppen, og gir råd til arbeidstakere og virksomheter. Bruk verktøykassen vår – den bygges stadig ut med nyttige verktøy!

515710820