Kvinner setter karrieren på vent

Kvinner går med på at deres ektefeller prioriteres når valget står mellom å være hjemme med små barn. Dette kommer frem i Econas lønnsundersøkelse (2015).

 

I parforhold der man har barn under 18 år, oppgir 27 prosent av kvinnene at partner er prioritert, mot 10 prosent hos menn. Mange kvinner velger å være hjemme eller jobbe deltid når barna er små. Det overraskende er at flere kvinner velger å fortsette å jobbe deltid når barna blir større. Dette kan bidra til å forsterke allerede eksisterende skjevheter. Barn fører til at kvinner setter karrieren på vent.

Vi tar en prat med en som har kvinner og toppledelse høyt på agendaen, Turid Solvang.

Turid jobbet selv deltid når barna var små. Etter dette har hun hatt flere lederjobber, blant annet som adm.dir i Econa og nå adm.dir. i Styreinstituttet.

Hvorfor tror du flere kvinner enn menn jobber deltid? Turid Elisabeth SolvangTurid Elisabeth SolvangTurid Elisabeth SolvangTurid Elisabeth Solvang
-Mye ligger i kulturen og de sosiale systemene. Og det er forståelig at man velger å jobbe fleksibelt når man har små barn. Derimot er det mange som velger å være hjemme lenge etter at barna er små, noe som påvirker hele karrieren. For meg virker dette litt uforståelig, og man tar sjelden igjen lønnsgapet man har mistet.

Familieforøkelse forrykker prioriteringer i familier.

Hvis målet er å gjøre karriere og få lederstillinger, taper kvinner mot menn. Ser vi på gjennomsnittslønn til menn som oppgir at de er prioritert er den på 911.000 kroner, noe som er i underkant av 200.000 mer enn for kvinner som oppgir at de er prioritert i parforholdet. Denne forskjellen er markant, og kan være en mulig forklaring på at de allerede eksisterende skjevhetene har en tendens til å forsterke seg selv.

Hvordan påvirker deltid kvinners karriere?
- Med 40% stilling har man ikke vinnerkortene på hånda når det gjelder å få lederstillingen. Lønnsøkningen og karrierestigningen blir satt på vent når man jobber deltid eller er hjemme. Samtidig som man skal benytte seg av dagens gode permisjonsordninger, må man også være bevisst på fremtiden. Se noen år frem i tid, hvilke konsekvenser får det å være hjemme i 5-10 år. Jeg vil oppfordre unge kvinner til å løfte blikket og tenke over hva det betyr i det lange løp for karrieren å jobbe deltid, råder Turid.

Turid jobbet selv deltid når barna var små. Dette angrer hun ikke på, men saken hadde muligens vært annerledes hvis hun hadde valgt å jobbe lenger deltid.

Årsaker ligger i kulturen

Turid tror mye av årsaken til ulike valg ligger i kulturen. -Det ligger fremdeles i kulturen at det forventes at kvinner tar ansvarsrollen hjemme, og dette ender ofte i en ond sirkel. Den som har lavest inntekt jobber deltid. Og slik starter den negative spiralen.

Tar arbeidsgiver nok ansvar?
-Mange bedrifter er heller ikke flinke nok til å få disse kvinnene inn i gruppen når de har kommet tilbake. Man er bare lykkelig over at man får beholde jobben. Dette tilspisser seg når arbeidsmarkedet er tøffere. Arbeidsgiver har helt klart en viktig rolle her, både i å motivere og oppfordre kvinner til å gjøre karriere og ta ansvar.

-Både kvinner selv og samfunnet investerer mye i høyere utdanning. Det er sløsing med kvinners og samfunnets ressurser å ikke ta i bruk kompetansen. Turid avslutter med Jens Stoltenbergs uttalelse: Norske kvinner er mer verdt enn oljen.

18 mai 2016