Arrangement Årsmøte

La sluttpakke blir startpakke

I tider med mye omstillinger og økt endringstakt, opplever  flere og flere uro og usikkerhet tilknyttet sitt arbeidsforhold. Ordet sluttpakke dukker ofte opp. Hva er en sluttpakke og hva kan den inneholde? Hva man bør være oppmerksom på? Hvordan forhandle seg fram til en best mulig avtale? Vi vil gå igjennom de viktigste elementene i en sluttpakke.